Sản lượng gạo Mỹ ước đạt 10 triệu tấn năm 2014-2015

 Trong báo cáo Ước tính Cung cầu Nông sản Thế giới (WASDE) mới nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo năm 2014-2015 của Mỹ đạt 10,03 triệu tấn, tăng 16,5% so với 8,61 triệu tấn năm 2013-2014, và tăng nhẹ so với 10,01 triệu tấn dự báo hồi tháng trước, chủ yếu do năng suất trung bình tại Arkansas, Missouri và Texas tăng. Dự báo năng suất trung bình năm 2014-2015 đạt 8,547 tấn/ha, giảm 1,3% so với8,66 tấn/ha năm ngoái.


 

Theo WASDE tháng 11, nguồn cung gạo của Mỹ năm 2014-2015 dự báo tăng 10% lên12,42 triệu tấn, trong khi sử dụng (kể cả xuất khẩu và sử dụng nội địa) ước tăng 8%lên 10,57 triệu tấn. Dự báo xuất khẩu gạo của Mỹ năm 2014-2015 tăng 9% lên 4,63 triệu tấn.
Tồn kho gạo cuối vụ dự báo tăng 25% lên 1,86 triệu tấn. Mặc dù tồn kho cuối vụ gạo hạt dài tăng 44% lên 1,27 triệu tấn, nhưng tồn kho gạo hạt ngắn và hạt vừa giảm 6%xuống 480.000 tấn.

USDA ước tính giá gạo trung bình tại trại của Mỹ giảm xuống 313,05 - 335,1 USD/tấndo giá trung bình tại trại gạo hạt dài giảm xuống 268,96 - 291 USD/tấn.
Thương hiệu sản phẩm