Cộng tác viên

 CHÍNH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN

I.         Quy định dành cho cộng tác viên

-          Tại thời điểm đăng ký cộng tác viên phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

-          Thành viên khi tham gia trở thành cộng tác viên phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin tài khoản theo yêu cầu từ công ty. Nếu thành viên cung cấp thiếu hoặc  không chính xác các thông tin yêu cầu, công ty có toàn quyền xử lý vi phạm mà không cần báo trước.

-          Cộng tác viên cam kết đã xem xét kỹ lưỡng các điều khoản trong chính sách và quy định từ muabansanpham.net dành cho cộng tác viên trước khi đăng ký trở thành cộng tác viên

-           Cộng tác viên cam kết sẽ không thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận hoặc vi phạm pháp luật.

-          Cộng tác viên phải ký hợp đồng với công ty, các cá nhân sau không được trở thành cộng tác viên:

            +  Có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, quảng cáo gian dối, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng, các tội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản;

            + Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có Giấy phép lao động tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp. * Nghiêm cấm CTV thực hiện những hành vi sau đây:

              . Yêu cầu người được giới thiệu tham gia vào mạng lưới CTV phải trả bất kỳ khoản phí nào dưới danh nghĩa khoá học, khoá đào tạo …

               .  Cung cấp thông tin gian dối về lợi ích của việc tham gia chương trình CTV, thông tin sai lệch về tính chất, công dụng của hàng hoá, về hoạt động của doanh nghiệp để dụ dỗ người khác tham gia.

                . Chấm dứt hợp đồng : CTV có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp trước khi chấm dứt hợp đồng tối thiểu là 7 ngày.

II.       Chính sách dành cho cộng tác viên

Chính sách dành cho cộng tác viên ngay khi ký hợp đồng là cộng tác viên:

-          Không mất một phí nào

-          Không có định mức doanh thu

-          Làm việc tại nhà

-          Được hướng dẫn đào tạo cách thức kinh doanh online

-          Chính sách hưởng hoa hồng tốt

-          Cấp 1 địa chỉ email công ty để làm việc với khách hàng

-          Khi cộng tác viên giao dịch thành công một dịch vụ với khách hàng  sẽ được hưởng % như sau:

+ Hoa hồng doanh số:

      . Cộng tác viên giao dịch thành công hợp đồng với khách hàng thì cộng tác viên được hưởng ngay 30% tổng giá trị hợp đồng

+ Hoa hồng đạt được thành tích:

     . Trong tháng cộng tác viện đạt được doanh số là 7tr sẽ được cộng thêm 10% trên doanh số ( doanh số này là phần doanh số sau khi đã trừ đi hoa hồng doanh số )

+  Hoa hồng thi đua

    . Nếu trong 3 tháng liên tiếp cộng tác viên đạt doanh số là 21tr sẽ được hưởng 4% doanh số tổng giá trị hợp đồng.

Hình thức thanh toán:

-          Ngay sau khi ký xong hợp đồng dịch vụ với khách hàng yêu cầu cộng tác viên gửi lại hợp đồng cho muabansanpham.net và công ty sẽ thanh toán hợp đồng ngay lúc đó.

Cách thức đăng ký cộng tác viên:

-          Gửi đơn đăng ký vào mail: kinhdoanh@bk.com.vn  với thông tin sau:

+ Tiêu đề mail: đăng ký cộng tác viên

+ Họ và tên

+ Ngày tháng năm sinh

+ Số điện thoại

+ Địa chỉ liên hệ

+ Hình chụp CMND mặt trước và mặt sau

Thương hiệu sản phẩm